Logo voor de Boazumer Mjitte

Door Simone Duiker | 2022

Een logo en huisstijl ontworpen voor het authentieke dorpscafé in het Friese dorpje Boazum.